Blogpost, article or free writing in Finnish language/ Blogiposti, artikkeli tai vapaa tekstiä Suomeksi

Shortlink Cut Shortlink:
Not rated yet
7 days

Job Description:

I’m a native finnish speaker and I’m offering two basic text package options/ Olen alkuperäinen suomalainen ja tarjoan kahta teksti paketti vaihtoehtoa:

1. Short texts/ Lyhyet tekstit: 2x 250-500 words/ sanaa (10-20 dollars);
—-
2. Blog posts/ articles/ tutoring: 750-1500 words/ sanaa (30-100 dollars);
—-
Main focus/ Kohdealue: History, Social sciences, Cultural studies; Fantasy novels/ Fictional writing; Manga; Chinese light novels (wuxia, xianxia); Animals and nature; Art & Design;
and Free writing;
—-
Details for packages/ Tarjousten yksityiskohdat:

– The 1st set (2x 250-500 words) is for times when there is no need for long lines. Done in two days/ 2-4 hr (depending on the amount of the work). Price is set on 10 dollars/ 2hr work. / Lähinnä lyhyitä tekstejä, kuvauksia tai käännöksiä. Valmis kahdessa päivässä.

– The second option is for larger text files. They can be free writing, academic work, reading/ commenting text, editing, data collecting, summaries, research, and tutoring. Time frame: 3-5 days depending on amount of the work. Hours spent can vary from 6-12 hr. Price is set to start from 30 dollars up to 60 dollars/ 6 hr. The ending sum is negotiable. / Toinen vaihtoehto on pidempiä artikkeleita/ blogi tekstejä varten. Sisällöstä voidaan sopia erikseen ja se voi sisältää myös tutorointia pienessä mittakaavassa. Aikaa noin 3-5 päivää riippuen siitä kuinka iso projekti on.
—-
– I can do basic type of image editing with PS and include images files to these posts if needed./ Voin tehdä kuvanmuokkausta Photoshopilla ja liittää tiedostot tarvittaessa mukaan;
– Also small translation works from ENG/ SWE to FI can be asked or included./ Lyhyet käännöstyöt ENG/ SWE > Suomi sopivat myös;
– Citations/ Professional Journal Citations can be added. Can be negotiated./ Sitaatteja sekä ammatillisista aikakauslehdistä lainatut sitaatit voivat sisältyä työhön. Niiden käytöstä voidaan sopia;
—-
Basic payment/ Perusmaksu: 5-10 dollars/ hr;
Review of my work/ Työn uudelleen muokkaus: 2-4 times/ work included.
—-
I use Microsoft Word for writing texts. Possibility for other text formats are acceptable./
Käytän Microsoft Word tekstinkäsittelyohjelmaa mutta myös muut teksti formaatit käyvät.
—-
Thank you and hope to he

Notes:

  • Before buying, please contact with the seller! Ask questions before placing an order.
  • We keep your money until you are happy with the delivered work.
  • The job will be done or your money will be returned.

Order Additional

Send this to a friend